Istorija

Istorija se ne piše od danas do sutra.
Potrebno je vremena, inovativne sposobnosti predviđanja, nesvakidašnjeg angažmana i ličnosti.

1659:
Mlin na gornjem Gries-u kupuju njegovatelji iz dvorca Parz.
Od tada nosi ime „Mlin njegovatelja“.

1892:
Prodaja Mlina njegovatelja porodici Radlegger. Od tada se nalazi u porodičnom vlasništvu.

1921:
Kćerka Anna Radlegger se udaje za sina veleposjednika Isidor Haberfellner-a.

1954:
Izgradnja mlina na 20 tona dnevnog kapaciteta sa pneumatikom.

1963:
Leopold Haberfellner preuzima pogon nakon očeve smrti, koji je poginuo u tragičnoj saobraćajnoj nesreći. Izradnja 1. silosa. Osnivanje skladišta za 2000 tona žitarica.

1966:
Dovršavanje novogradnje mlina za dnevni kapacitet od 40 tona. Nacrt i mašine isporučila je firma Bühler iz Švicarske.

1970:
Izradnja 2. silosa. Na zemljištu željeznice u Grieskirchen-u sagrađen silos sa vlastitim priključkom na kolosijek.

1977:
Izradnja 3. silosa. Proširenje kapaciteta skladišta na zemljište mlina.

1978:
Izradnja 4. silosa. Izgradnja silosa za brašno za skladištenja 1000 tona brašna.

1984:
Proširenje kapaciteta mlina na 60 tona dnevno. Oprema sa najnovijim Bühler mlinarskim mašinama i Airtronic Walzen.

1985:
Ulazak u automatsku tehnologiju pakovanja brašna u mala pakovanja i dalja izgradnja laboratorije mlina.

1988:
Kontigent kupovina – povećanje godišnjeg mljevenja na 10.000 tona.

1989:
Proširenje proizvodnje na mljevenje 90 tona pšenice dnevno. Novogradnja hale za skladištenje brašna.

1990:
Izgradnja trake za mala pakovanja sa kapacitetom od 5000 paketa na sat. Automatska izgradnja postrojenja za pravljenje paleta sa upravljanjem preko specijalnog kompjuterskog programa.

1994:
Izgradnja kombinovanog mljevenja raži/pšenice na 200 tona/dnevno.

2000:
Instalacija odvojenog sistema za mljevenje raži od 60 tona/dnevno.

2004:
Izradnja 2. silosa za brašno sa 500 tona kapaciteta skladištenja.

2005:
Izgradnja 3. hale za skladištenje sa 1.000 paletnih mjesta i
automatskog postrojenja za vreće i palete za velika pakovanja.

2006:
Proširenje zemljišta firme za 4.000 m2.

2007:
Puštanje u pogon najmodernijeg postrojenja za mala pakovanja sa kapacitetom od 7.000 paketa/sat.

Danas:
Kontinuirane investicije u najmodernije tehnologije proizvodnje.