Pekarska Brašna

Naš najviši cilj je zadovoljstvo klijenata. Ovo ćemo dostići sa najvećim kvalitetom i najboljom uslugom. Sa našim raznovrsnim i velikim postrojenjima za silose za brašno kao i sa automatskim šaržnim postrojenjem za miješanje sa integriranim postrojenjem za doziranje mikro komponenti možemo proizvesti brašno prema mjeri.  Karakteristike i zahtjevi za kvalitetom prilagođavaju se prema željama klijenata i tako je praktično moguća svaka mješavina brašna.