Historie

Historie se nepíše ze dne na den.
Potřebuje čas, inovační prozíravost, mimořádné nasazení a osobnost.

1659:
Mlýn na horním Griesu získává poručník na zámku Parz.
Od té doby nese jméno „Pflegermühle“ (Poručnický mlýn).

1892:
Prodej mlýna rodině Radleggerových. Od té doby se nachází v rodinném majetku.

1921:
Dcera Anna Radleggerová se vdává za syna statkáře Isidora Haberfellnera.

1954:
Výstavba mlýna na 20 tun denního výkonu s pneumatickým zařízením.

1963:
Leopold Haberfellner přebírá podnik po smrti svého otce, který přišel o život při tragické autonehodě. Stavba prvního sila. Vytvoření skladovacího prostoru pro 2 000 tun obilí.

1966:
Dokončení novostavby mlýna na denní výkon 40 tun. Koncept a stroje dodala firma Bühler ze Švýcarska.

1970:
Stavba druhého sila. Na nádraží v Grieskirchenu je zřízeno silo s vlastní železniční přípojkou.

1977:
Stavba třetího sila. Rozšíření skladové kapacity v areálu mlýna.

1978:
Stavba čtvrtého sila. Zřízení sila ke skladování 1 000 tun mouky.

1984:
Rozšíření výkonu mlýna na 60 tun denně. Vybavení nejnovějšími mlynářskými stroji od firmy Bühler a válcovacími stolicemi Airtronic.

1985:
Vstup do plně automatické maloobalové technologie mouky a další výstavba mlýnské laboratoře.

1988:
Nákupy kontingentu – Zvýšení ročního mletí na 10 000 tun.

1989:
Rozšíření podniku - mletí 90 tun mouky za den. Novostavba haly na skladování mouky.

1990:
Výstavba maloobalové linky na výkon 5 000 balíčků za hodinu. Plně automatická výstavba paketovacího zařízení s řízením pomocí speciálních počítačových programů.

1994:
Výstavba kombinovaného mletí žito/pšenice na 200 t/den.

2000:
Instalace odděleného systému na mletí žita o výkonu 60 t/den.

2004:
Stavba druhého sila na mouku se skladovací kapacitou 500 t.

2005:
Zřízení třetí skladovací haly s 1 000 paletových míst
a plně automatickým pytlovacím a paketovacím zařízením pro velká balení.

2006:
Rozšíření firemního areálu o 4 000 m2.

2007:
Uvedení do provozu nejmodernějšího maloobalového zařízení s výkonem 7 000 balíčků/hodinu.

Dnes:
Kontinuální investice do nejmodernějších výrobních zařízení.