Čísla a Fakta

PERSONÁL
42 zaměstnanců

SKLADOVÉ KAPACITY
Obilné silo: 15 000 t
Silo na mouku a nakládací silo: 2 000 t
Skladové haly (finální výrobky): 2 500 t

MLETÍ
Mlýn na pšenici: 260 t za den
Mlýn na žito: 60 t za den

SILO NA MOUKU
Plně automatické míchací zařízení s dávkovacím zařízením s mikrokomponenty
Míchací výkon: 17 000 kg za hodinu
Pytlování mouky na 25/50 kg
Výkon: 500 pytlů za hodinu

BALÍČKOVÁNÍ
Zařízení na balíčky 1 kg: 10 000 kg za hodinu
Zařízení na balíčky 2 kg: 4 000 kg za hodinu
Zařízení na balíčky 5 kg: 6 000 kg za hodinu

VOZOVÝ PARK
11 kamionů
5 přepravníkové návěsy
6 plachtových návěsů