Obilí A Čištění

Haberfellner je zárukou té nejčistší mouky a nejjemnějšího pečiva. Garantem jsou vedle optimálního čištění a permanentního monitoringu škodlivin i moderní zařízení na barevné třídění značky Sortex. Tyto vysokotechnické stroje na barevné třídění se zabudovanými speciálními kamerami zaregistrují každé jednotlivé zrnko obilí a otestují jeho charakter povrchu. Vadná obilná zrna jsou plně automaticky identifikována a odstraněna vzduchovými tryskami. Výhradně tyto stroje mohou před procesem mletí pečlivě a kompletně vytřídit jak vysoce jedovatý námel, tak i obilná zrna postižená plísní a fusárii.

Ať prostřednictvím našich hornorakouských smluvních pěstitelů pro náš dlouhodobý projekt „Backfein Qualitätsweizenanbau OÖ“ (Pěstování kvalitní pšenice na pečení v Horním Rakousku) nebo prostřednictvím našich pekařů „Backfein“, sází Haberfellner počínaje obilím až po výtečné pečivo na kvalitu. Protože je kvalita mouky vždy závislá také na jakosti obilí, věnujeme se intenzivně tématu smluvního pěstování. Pšenici odebíráme přednostně z našeho kontrolovaného osevu Backfein od hornorakouských hospodářů. Potřeba větší regionality a produktů z rodného kraje má být co možná nejlépe splněna prostřednictvím tohoto partnerství mezi současnými 300 smluvními pěstiteli, firmou Haberfellner a našimi pekaři Backfein. Regionalita je u společnosti Haberfellner „faktorem požitku“, který lze ochutnat.