Analýza a kontrola

Aby zaručila kontinuálně vysokou úroveň kvality, má společnost Haberfellner k dispozici vlastní, plně vybavenou mlýnskou laboratoř pro dokonalou kontrolu surovin a finálního výrobku.

Bezvadné obilí a ověřená kvalita surovin jsou předpokladem pro nejlepší mouky a moučné směsi. Již při dodávce obilí je od každé dodávky prostřednictvím automatického vzorkovače odebrán přesně definovaný průměrný vzorek, který je následně co možná nejpřesněji prozkoumán v podnikové laboratoři pomocí velmi kvalitních analyzátorů. Na základě těchto zkoumání jsou dodávky surovin kvalitativně klasifikovány. Tento vzorek se jako zapečetěný vratný vzorek 2 roky uchovává pro zaručení zpětné postižitelnosti. Vysoká úroveň kvality je doložena četnými mezinárodními certifikáty.